สมัครสมาชิกนิตยสาร :

0

สมาชิกนิตยสาร a day package 1

a day ราย 1 ปี (12 ฉบับ) + a day 200 (ไม่มีจำหน่ายทั่วไป)
+ ฉากกั้นหนังสือ Limited edition

(จัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น)

1,200 บาท

0

สมาชิกนิตยสาร a day package 2

a day ราย 1 ปี (12 ฉบับ) +
a day 200 (ไม่มีจำหน่ายทั่วไป)

(จัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น)

960 บาท

0

สมาชิกนิตยสาร a day package 3

a day ราย 6 เดือน (ุ6 ฉบับ) +a day 200 (ไม่มีจำหน่ายทั่วไป)

(จัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น)

480 บาท

0

สมาชิกนิตยสาร a day BULLETIN

สมาชิกนิตยสาร a day BULLETIN ราย 1 ปี (52 ฉบับ)

(จัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น)

800 บาท

0

สมาชิกนิตยสาร a day BULLETIN 6 เดือน

สมาชิกนิตยสาร a day BULLETIN ราย 6 เดือน (26 ฉบับ)

(จัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น)

400 บาท

0

สมาชิกนิตยสาร Hamburger

สมาชิกนิตยสาร Hamburger ราย 1 ปี (52 ฉบับ)

(จัดส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น)

800 บาท