0
185.-
buy now 167.-
#abooker 157.-

เกิดเป็นนักข่าวต้องใส่รองเท้าที่วิ่งได้

10

นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์

12.5 x 18.5 cm 148 pages

บันทึกนักข่าวในยุคคาบเกี่ยวระหว่างโลกข่าวเก่ากับโลกข่าวใหม่
นภพัฒน์จักษ์เองก็เป็นหนึ่งในนักข่าวสมัยนู้นที่ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นนักข่าวสมัยนี้ได้ดี
อะไรที่เราเคยรู้เกี่ยวกับวงการนี้ หรืออาชีพนี้มันเปลี่ยนไป จนเขาเองต้องใส่รองเท้าวิ่งนั่นล่ะ

tags : นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์