fbpx

เบญจมาศ ภู่ประเสริฐ

Wakaki Four Seasons

12.5 x 16.5 cm | 240 pages

Book Price250 ฿

Online Price225 ฿

#abooker213 ฿

250 ฿ 225 ฿

Out of stock

รายละเอียด

บันทึกหนึ่งปีจากหมู่บ้านวาคะคิ หมู่บ้านเล็กๆ ข้างภูเขา ที่หนึ่งสาวไทยและหนุ่มญี่ปุ่นตัดสินใจไปใช้ชีวิตร่วมกัน


“คนทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไป และผมเชื่อ
ว่าทุกประสบการณ์ล้วนมีค่าขอเพียงให้เรามีสายตาพิเศษที่จะมองเห็นมัน
อ่านเผินๆ Wakaki Four Seasons อาจดูเหมือนไดอารีชีวิตประจำวันของคู่รักไทย-ญี่ปุ่นที่มีชนบทแดนอาทิตย์อุทัยเป็นฉากหลัง
แต่น่าแปลกใจที่พออ่านจบผมเกิดความรู้สึกมากกว่านั้น ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้กำลังบอกให้เราเห็นคุณค่าความหมายในรายละเอียดของสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
ไม่ว่าคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ สายน้ำ ภูเขาแม้กระทั่งมวลอากาศที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละวัน” - วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

____________________
เขียน วาดภาพปก และภาพถ่าย เบญจมาศ ภู่ประเสริฐ
ออกแบบปกและรูปเล่ม พิชญ์สินี บุญมั่นพิพัฒน์