fbpx

พีรพัฒน์ ตัณฑวณิช

ยุโรปมืด The Sun Still Shines

Book Price345 ฿

Online Price310 ฿

#abooker293 ฿

345 ฿ 310 ฿

Out of stock

รายละเอียด

พาคุณเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกทว่าย้อนกลับไปในช่วงเวลาแห่งมหาสงครามเยี่ยมเยือนซากปรักหักพังอนุสรณ์แด่ความมืดดำของใจคนเพื่อค้นหาตะวันดวงนั้นที่ยังส่องแสงอยู่เสมอดังประโยคสุดท้ายในชีวิตของโซฟีชอลล์ “The sun still shines.” เด็กสาวชาวเยอรมันผู้ต่อต้านฮิตเลอร์กล่าวไว้ก่อนศีรษะของเธอจะหลุดจากบ่าด้วยกิโยตีนของนาซี

1 เดือนกับ 6 ประเทศเริ่มต้นที่กรุงเวียนนาของออสเตรียขึ้นเหนือสู่สาธารณรัฐเช็กต่อเนื่องไปยังกรุงเบอร์ลินจากนั้นมุ่งหน้าไปทิศตะวันออกสู่โปแลนด์ท่องจากเหนือลงใต้เช่นเดียวกับกองทัพนาซีเมื่อ 80 กว่าปีก่อนเข้าสู่สโลวาเกียต่อด้วยกรุงบูดาเปสต์แห่งฮังการีและย้อนกลับไปสิ้นสุดที่มิวนิกเมืองใหญ่แห่งแคว้นบาวาเรียในเยอรมนี

นี่ไม่ใช่ไกด์บุ๊กไม่มีการแนะนำโรงแรมไม่มีแผนที่ไม่มีตารางรถบัสรถไฟไม่มีอะไรที่จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณง่ายขึ้นเลยหนังสือเล่มนี้มีแต่เรื่องราวของเศษซากอนุสาวรีย์ที่จะทำให้เรารู้ซึ้งถึงความไม่แน่นอนของโลกเรื่องราวชีวิตหลังรั้วลวดหนามที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้อยู่ข้างนอกและชั้นหนังสือว่างเปล่ากับเปลวไฟจากหนังสือที่ถูกเผาที่จะทำให้เราเห็นความสำคัญของความรู้และการส่งต่อมันแก่คนรุ่นต่อไป

--------------------

บรรณาธิการเล่ม: ชมพูนุท ดีประวัติ

ออกแบบปก: KANITP.

ออกแบบรูปเล่ม: KANITP.