นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

Sale: ฮ่องกงกึ่งสำเร็จรูป (หนังสือสภาพ 75%)

Book Price225 ฿

Online Price100 ฿

#abooker100 ฿

225 ฿ 100 ฿

In stock

รายละเอียด

- สภาพ 75%
- ปกและมุมหนังสือมีรอยเปื้อน
- หนังสือไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้