ภูมิชาย บุญสินสุข

Sale: เหมือนจะเหมือน

Book Price185 ฿

Online Price100 ฿

#abooker100 ฿

185 ฿ 100 ฿

In stock

รายละเอียด

เหมือนจะเป็นความจุกจิกของ..ภาษา แต่ก็อาจะเรียกได้ว่าเป็นความมีชั้นเชิงของ..ภาษาด้วย เหมือนจะเป็นความเรื่องมากของคนใช้ภาษาบางคน แต่ก็อาจเรียกได้ว่าคนผู้นั้นมีความพิถีพิถันในการใช้..ภาษาได้ด้วย เหมือนจะเป็นคู่คำที่ใช้แทนกันได้ แต่ที่แท้ความหมายของคำทั้งสองกลับมีข้อแตกต่างกันอยู่อย่างมีนัยสำคัญ! ภาษา...มันดิ้นได้!