นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

Sale: 4-6 (หนังสือสภาพ 80%)

Book Price225 ฿

Online Price150 ฿

#abooker150 ฿

225 ฿ 150 ฿

In stock

รายละเอียด

- สภาพ 80%
- มุมหนังสือมีรอยกระแทก
- ขอบหนังสือมีคราบสนิมบางส่วน
- หนังสือไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้