fbpx

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ 3

14.5 x 21 cm I 280 pages

Book Price220 ฿

Online Price198 ฿

#abooker187 ฿

220 ฿ 198 ฿

Out of stock

รายละเอียด

ระลอกที่สามของงานเขียนที่ซื่อตรงและทรงพลังครอบคลุมทุกเรื่องราวที่ใกล้ตัวไกลตัว แต่ล้วนส่งผลต่อลมหายใจในการใช้ชีวิตจากอดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดีและนักเขียนรางวัลศรีบูรพา พ.ศ. 2554