fbpx

ทรงศีล ทิวสมบุญ

NO RAIN IN BRITAIN ไม่มีฝนในอังกฤษ

12.5 x 18.5 cm I 328 pages

Book Price295 ฿

Online Price210 ฿

#abooker200 ฿

295 ฿ 210 ฿

Only 2 left in stock

รายละเอียด

วรรณกรรมเดินทางเล่มแรกจากเจ้าของลายเส้นที่เราคุ้นเคยในนิยายภาพชุด ‘Beansprout & Firehead’ ที่พาเราออกเดินทางไปยังปราสาทโบราณ ท่ามกลางชนบทอันกว้างใหญ่และเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ ที่ซึ่งเขาและคนรักได้รับโอกาสอีกครั้งในการใช้ชีวิตร่วมกัน หลังจากสายฝนในชีวิตผ่านพ้นไป