POLKADOT LOVER

It’s time to ring the bell

23.5 x 18 cm | 272 pages

Book Price550 ฿

Online Price100 ฿

#abooker100 ฿

550 ฿ 100 ฿

In stock

รายละเอียด

The bible for bride and groom’s big day–เวดดิ้งไบเบิ้ลเนรมิตงานรัก! หนังสือสำหรับทุกๆ คู่รักที่ตกลงจะจัดงานประกาศความรัก ในเล่มนี้มีทุกๆ เรื่องตั้งแต่การหาฤกษ์ ตัดชุดแต่งงาน หาสถานที่จัดงาน ดอกไม้ พิธีการ ยันพิธีส่งตัว