โลเล

Sale: มนุษย์ยืนอยู่บนตัวปลา (หนังสือสภาพ 80%)

Book Price225 ฿

Online Price150 ฿

#abooker150 ฿

225 ฿ 150 ฿

In stock

หนังสือสภาพ 80%

เนื่องจากตีพิมพ์มาเป็นเวลานานแล้ว
หน้าปก สัน และกระดาษ จึงมีตำหนิเล็กน้อย
(หนังสือมือ 1)

ตัวหนังสือของโลเลก็เหมือนลายเส้นของเขา
คือมีสไตล์ของตัวเองมีเรื่องราวของตัวเอง
มีไวยากรณ์ของตัวเอง
มีจังหวะชีพจรของตัวเอง
และมีชีวิตจิตใจของตัวเอง