POLKADOT LOVER

HEARTMADE

15 x 19 cm | 240 pages

Book Price350 ฿

Online Price100 ฿

#abooker100 ฿

350 ฿ 100 ฿

Out of stock

รายละเอียด

เรื่องราวของกิจการออนไลน์ที่ไม่เพียงมีสินค้าน่าสนใจ แต่ยังมีกระบวนการผลิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจ จนกิจการและสินค้าได้รับความนิยม จะเรียกว่าประสบความสำเร็จด้วยความตั้งใจก็ไม่ผิดนัก อาทิ Ce’ halo, Arty and Fern, A piece (s) of paper, Pana Object, Pinsel on the Shelf รวมไปถึงอีกหลายกิจการทำเองด้วยใจรวมทั้งหมดกว่า 12 กิจการ ที่จะยกขบวนกันมาเพิ่มแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านจนเต็มหัวใจ