วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

[ABOF2020] เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเอง

Book Price295 ฿

Online Price250 ฿

#abooker250 ฿

295 ฿ 250 ฿

In stock

รายละเอียด

บทบรรณาธิการคัดสรรในรอบสองปีของวุฒิชัยกฤษณะประกรกิจแห่ง a day BULLETIN หนึ่งในนักเขียนที่มีผู้ติดตามรออ่านบทบรรณาธิการมากที่สุดความเรียงของเขาสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของสังคมในฐานะสื่อมวลชนที่อยู่กับเรื่องราวของผู้คนมากว่า 20 ปีวุฒิชัยสะท้อนสภาวะจิตใจของหนุ่มสาวคนเมืองที่สับสนย้อนแย้งและอ้างว้างได้อย่างละเอียดอ่อนคมคายและเปี่ยมไปด้วยความหวัง

----------------

บรรณาธิการเล่ม: ชมพูนุท ดีประวัติ

ออกแบบปก: 29thWinter

ออกแบบรูปเล่ม: สิริกร จุฑาพฤฒิกร