fbpx

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

EVERYDAY STORY 2

11.5 x 16.5 cm | 268 pages

Book Price245 ฿

Online Price221 ฿

#abooker208 ฿

245 ฿ 221 ฿

Out of stock

รายละเอียด

วงศ์ทนงใช้ชีวิตของเขาไปทีละวัน ดียิ่งกว่านั้นคือเขาเก็บเกี่ยวผลพลอยได้ในแต่ละวันที่แสนพิเศษมาฝากผู้อ่าน ผ่านตัวหนังสือที่เกิดจากการกลั่นกรองและสังเคราะห์ด้วยประสบการณ์ที่เกิดจากการเห็นและผ่านมามาก เพราะนอกจากชีวิตจะหมายถึงทุกๆ วัน ชีวิตยังหมายถึงการแบ่งปันกันอีกด้วย