fbpx

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม

Everybody Hurts

11.5 x 16.5 cm | 288 pages

Book Price245 ฿

Online Price220 ฿

#abooker208 ฿

245 ฿ 221 ฿

Out of stock

รายละเอียด

เล่มต่อยอดจาก 'If You Care Enough' ที่โดนใจคนอ่านผู้หลงลืมการใส่ใจ
มาคราวนี้เหล่าเราจะถูกย้ำเตือนอีกครั้งว่า
ทุกคนย่อมจะต้องเจอคนอยู่สองประเภทหลักๆ
คือคนที่มาเจอกันเพื่อทำร้ายกันไม่จบสิ้น
กับคนที่มาเจอกันเพื่อดูแลและเยียวยารักษากัน
และบางครั้งเราก็มักจะพบว่า
คนสองประเภทนี้อยู่ในคนคนเดียวกัน...