fbpx

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

EVERYDAY STORY

11.5 x 16.5 cm I 216 pages

Book Price220 ฿

Online Price198 ฿

#abooker187 ฿

220 ฿ 198 ฿

Out of stock

รายละเอียด

สมุดบันทึกเรื่องราวในวันต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยวันสุขสันต์และวันยอดแย่อย่างที่ทุกคนมี

บางเหตุการณ์ บางจังหวะ อาจพ้องรูปพ้องเสียงกับเรื่องราวของเราอย่างน่าประหลาดใจ

และบางเรื่องราวที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง กลับตอบคำถามในใจของเราได้อย่างชัดเจน

เพราะวงศ์ทนงไม่เคยปล่อยให้วันหนึ่งวันผ่านไปโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน

และทำให้วันที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้

กลายเป็นวันแห่งการทบทวนเรื่องราวในทุกๆ วันของเราได้เป็นอย่างดี