fbpx

Astrophysics for People in a Hurry SET 04

425 ฿ 385 ฿

Out of stock

ภายในเซตประกอบไปด้วย

- หนังสือ Astrophysics for People in a Hurry

- สมุดโน้ตที่ได้แรงบันดาลใจจากโทนสีของกลุ่มเนบิวลาที่สวยงามในอวกาศ

ขนาด 5 x 6.5 นิ้ว
จำนวน 64 หน้า
เย็บด้ายสีขาวตรงกลาง กระดาษปก 250 แกรม