fbpx

เขียน: Neil deGrasse Tyson | แปล: ปิยบุตร บุรีคำ

Astrophysics for People in a Hurry

Book Price275 ฿

Online Price248 ฿

#abooker234 ฿

275 ฿ 248 ฿

Out of stock

รายละเอียด

ดาราศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับคนเร่งรีบ (Astrophysics for People in a Hurry)

เมื่อเกือบหนึ่งหมื่นสี่พันล้านปีมาแล้ว
อวกาศ สสาร และพลังงานของเอกภพทั้งหมดที่เรารู้จัก ถูกกันอยู่ภายในปริมาตรเล็กกว่าหนึ่งในล้านล้านของจุดมหัพภาคท้ายประโยคนี้.

จนถึงตอนนี้จุดนั้นได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า "บิ๊กแบง" และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเอกภพที่เราเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้

รีบเหรอ...อ่านเล่มนี้แหละ เพราะเราได้ย่อเอาเรื่องราวตั้งแต่จุดแรกนั้นจนถึงปัจจุบันลงในหนังสือ "ดาราศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับคนเร่งรีบ" เล่มบางๆ เล่มนี้
แล้วจะพบว่าดาราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก บนดาวดวงอื่น และในพื้นที่ (ที่ดูเหมือน) ว่างเปล่าเคว้งคว้างในอวกาศ แต่ทำให้เรารู้ว่า มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ไม่ใช่เจ้าแห่งอวกาศและเวลา แต่เป็นผู้ร่วมอยู่ในสายโซ่ความสัมพันธ์แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ในเอกภพ

จริงๆ แล้วในขณะที่ 'เราอาศัยอยู่ในเอกภพ เอกภพเองก็สถิตอยู่ในตัวเราเช่นกัน'

---------------

บรรณาธิการเล่ม: ชมพูนุท ดีประวัติ
ออกแบบปก: KANITP.
ภาพประกอบปก: 29thWinter
ออกแบบรูปเล่ม: สิริกร จุฑาพฤฒิกร