fbpx

a day 247: creative entrepreneur

6.5″ × 9.5″

Book Price250 ฿

Online Price250 ฿

#abooker250 ฿

250 ฿

Out of stock

main course

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการ แต่อาจยังไม่รู้วิธีที่จะเริ่มต้นไปสู่จุดหมายนั้น ชวนเรียนรู้วิธีทำแบรนด์และอ่านเคล็ดไม่ลับจาก 30 แบรนด์ไทยที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นส่วนหนึ่งในการหาช่องว่างทางการตลาด พัฒนาสินค้าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และยังมีหนทางรอดแม้ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เป็นใจ