fbpx

a day 246: sex is more

6.75″ × 9.5″

Book Price200 ฿

Online Price200 ฿

#abooker200 ฿

200 ฿

Out of stock

main course

เพราะเซ็กซ์ไม่ใช่แค่เรื่องสอดใส่ แต่มีอะไรมากกว่านั้น และเซ็กซ์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวที่ทำในที่ลับ แต่ปรากฏอยู่ในสิ่งรอบตัวซึ่งสัมพันธ์กับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมนคอร์สฉบับนี้จึงอยากพาไปสำรวจเซ็กซ์ในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากความเสียวซ่าน เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติและความลื่นไหลของเซ็กซ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

interview

สุรางค์ จันทร์แย้ม

ในยุคที่กระแสสังคมเปลี่ยนทิศ ‘sex work is work’ ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจ สุรางค์ จันทร์แย้ม คือนักกิจกรรมผู้ยืนหยัดขับเคลื่อนสิทธิ sex worker ที่ใช้เวลากว่า 30 ปีพัฒนาชีวิตของพนักงานบริการให้ดีขึ้น

กว่าครึ่งชีวิตที่เธอทุ่มเทกับงานนี้ สุรางค์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง หาคำตอบได้ในบทสัมภาษณ์นี้

หนังสือใหม่ ตัวเล่มไม่ได้ซีลพลาสติก