fbpx

a day 238: Wish

Book Price100 ฿

Online Price100 ฿

#abooker100 ฿

100 ฿

Out of stock

main course

Wish

สิ่งที่เราตกตะกอนจากห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ‘ความหวัง’ ถือเป็นอีกสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์พอๆ กับปัจจัย 4 เพราะมันเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนให้คนคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ ยิ่งชีวิตยากลำบากเพียงไร ความหวังก็ยิ่งปรากฏชัดเจน ในด้านหนึ่งความหวังจึงทำหน้าที่สะท้อนปัญหา เมนคอร์สฉบับนี้จึงอยากเล่าถึงความหวังของผู้คนหลากหลายวัยและอาชีพ หน้าตาของ 130 ความหวัง บ้างอาจเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง บ้างอาจเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝัน ถึงอย่างไรสิ่งที่ a day ฉบับนี้หวังคือ การทำให้ใครบางคนได้มองเห็นความหวังในมิติที่หลากหลาย ได้ย้อนถามและเห็นคุณค่าความหวังของตัวเอง