fbpx

a day 199: 120 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย

Book Price80 ฿

Online Price80 ฿

#abooker80 ฿

80 ฿

Out of stock

main course

เปิดเมนคอร์สร่วมเดินทางไปกับเราบนขบวนรถไฟที่ผ่านเรื่องราวการเดินทางมายาวนานกว่า
120 ปีและยังไม่หยุดวิ่ง เริ่มต้นด้วยการออกเดินทางจากสถานีที่เป็นจุดกำเนิด
ผ่านสถานีน้อย-ใหญ่ที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างรถไฟพระที่นั่ง

การเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวช่วงสงครามและการฟื้นฟูประเทศ ผ่านสถานีรายทางที่ทำให้เราได้พบเจอกับคนรถไฟ
กลุ่มคนที่คอยขับเคลื่อนระบบขนส่งทางรางให้ก้าวหน้า ผ่านอุปสรรค ปัญหาที่อาจจะทำให้การเดินรถไฟไม่สะดวกไปบ้าง

แต่สุดท้ายแล้วเมื่อมองไปข้างหน้าก็ยังคงเห็นรางรถไฟให้รถไฟไทยมุ่งหน้าต่อไป เมื่อถึงสถานีปลายทางเราอาจพบคำตอบที่ซ่อนอยู่จนอยากเก็บกระเป๋าแล้วตีตั๋วขึ้นรถไฟจริงๆ สักครั้ง

interview

บทสัมภาษณ์ฉบับนี้มีเรื่องราวหลากหลาย เริ่มด้วยเรื่องของ

ทู-สิราษฏร์ อินทรโชติ หนุ่มหล่อบนหน้าปก ที่ตกผลึกจากการเดินทางจนเปลี่ยนความคิดและมองผู้คนเปลี่ยนไป

ต่อด้วยบทสนทนากับปากกาพาซวยของ ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข
ช่างภาพและอาร์ไดเรกเตอร์นิตยสาร HUMAN RIDE ที่ลุกขึ้นมาจับปากกาเขียนบันทึกการเดินทางเล่มแรกในชีวิต

และเต็มอิ่มไปกับบทสัมภาษณ์มนุษย์กรุงเทพฯ ที่เราชวนเขาไปพูดคุยเรื่องมนุษยสัมพันธ์ท่ามกลางบรรยากาศสถานีรถไฟธนบุรี