a day 1 YEAR MEMBERSHIP Package 1

Book Price1,890 ฿

1,890 ฿

In stock

*เริ่มต้นที่ฉบับ 241

รายละเอียด

สมาชิกนิตยสาร a day Package 1 ได้รับ
a day ราย 1 ปี (12 ฉบับ)
a day 200 (ไม่มีจำหน่ายทั่วไป)
เสื้อทีเชิ้ต a day

สิ่งที่ต้องระบุในช่องหมายเหตุ

สีเสื้อ (ดำ/ขาว)
ไซส์เสื้อ (M/L/XL(เฉพาะสีขาว)
a day ฉบับที่ต้องการเริ่มต้น