fbpx

POLKADOT LOVER

สวนสนุก

15 x 19 cm | 304 pages

Book Price395 ฿

Online Price100 ฿

#abooker100 ฿

395 ฿ 100 ฿

Out of stock

หนังสือสภาพ 75%

เนื่องจากตีพิมพ์มาเป็นเวลานานแล้ว
จึงมีสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนใหม่
ขอบและปกหนังสือเก่าตามกาลเวลา (หนังสือมือ 1)

รายละเอียด

เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยหนังสือรวบรวมหลากหลายเกร็ดชวนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ ทั้งประวัติต้นไม้ไทยโบราณ คู่มือปลูกต้นไม้แต่ละประเภท อาทิ การนำต้นลงดินและการทำสวนขวด แหล่งซื้อต้นไม้กลางกรุง เรื่องราวของต้นไม้ไซส์เล็กอย่างกระบองเพช เฟิร์นและมอส ชวนคุณตามหาดอกไม้ริมทาง พูดคุยกับสถาปนิกตัวจริงที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับการต้นไม้ในบ้านและเรื่องเล่าเขียวๆ จากเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้เช่น ยานนากาศ และ Little Tree แล้วคุณจะรู้ว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกล้ตัวนั้นไม่ใช่เรื่องยาก อีกทั้งจะใส่ใจกับมันมากขึ้นในทุกที่ที่คุณไป