fbpx
Browse Wishlist

Little Thoughts

ดัตช์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ (หนังสือสภาพ 60%)

272 Pages

Book Price295 ฿

Online Price205 ฿

#abooker205 ฿

295 ฿ 205 ฿

Out of stock

หนังสือสภาพ 60%

เนื่องจากตีพิมพ์มาเป็นเวลานานแล้ว
จึงมีสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนใหม่
ขอบและปกหนังสือมีคราบเหลือง (หนังสือมือ 1)

รายละเอียด

ดัตช์คือทุกอย่างที่ตรงข้ามกับญี่ปุ่น
หากญี่ปุ่นมีระเบียบแบบแผนในการทำทุกอย่าง ดัตช์ก็ไม่เป็นทางการที่สุด
หากญี่ปุ่นคือความอ้อมค้อม ดัตช์ก็เรียกได้ว่าตรงขึ้นชื่อ
หากญี่ปุ่นเป็นชนชาติทำงานหนัก ดัตช์ก็เป็นชนชาติทำงานน้อยเริ่มสาย เลิกเร็ว
หากญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของสังคม ‘รวมกันเราอยู่’ สำหรับดัตช์แมนมันคือ ‘รวมกันฉันอยู่’
‘ฉัน’ ที่เมื่อสาวไปยังประวัติศาสตร์ นอกจากจะมีบรรพบุรุษเป็นนักเก็งกำไร พ่อค้าหัวใส จอมเล่นแร่แปรธาตุ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นนักเจ๊ง! กระนั้นก็เป็นนักเจ๊งที่เชื่อในเสรีภาพ ความต่าง และความเปิดกว้างเหนือสิ่งอื่นใด
แต่หากเราลองถามดัตช์สักคนว่าพวกเขาเก่งด้านไหน พวกเขาอาจตอบเราว่าสิ่งที่ถนัดที่สุดก็คือ ‘การเล่าเรื่อง’ นี่จึงเป็นเรื่องราวของดัตช์...