แจ้งการโอนเงิน

Select Bank Account

Bank Name Account Name

ข้อมูลการโอน

หมายเลขคำสั่งซื้อ *
จำนวนเงิน *
อัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน (JPEG, PNG ขนาดไม่เกิน 2 MB) *