0
650.-
buy now 585.-
#abooker 552.-

not another bedtime story

10

polkadot lover

18.5 x 25.5 cm 172 pages

Sretsis คือแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยแท้ที่ถูกส่งออกและโด่งดังไปไกลระดับโลก Sretsis ถูกสร้างขึ้นมาโดย 3 พี่น้องตระกูลสุขะหุต พวกเธอคือ อิ๊บ คล้ายเดือน, เอ๋ย พิมพ์ดาว และแอ้ มทินา และนอกจากเสื้อผ้าแล้ว นี่คือหนังสือเล่มเดียวที่ร้อยเรียงทุกตัวอักษรและทุกภาพถ่าย ที่บ่งบอกตัวตนของ Sretsis ได้ดีที่สุด

tags : polkadot lover


**ปกผ้า เลอะเป็นดวงๆ