0
395.-
buy now 100.-
#abooker 100.-

สวนสนุก

10

polkadot lover

15 x 19 cm 304 pages

เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยหนังสือรวบรวมหลากหลายเกร็ดชวนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ ทั้งประวัติต้นไม้ไทยโบราณ คู่มือปลูกต้นไม้แต่ละประเภท อาทิ การนำต้นลงดินและการทำสวนขวด แหล่งซื้อต้นไม้กลางกรุง เรื่องราวของต้นไม้ไซส์เล็กอย่างกระบองเพช เฟิร์นและมอส ชวนคุณตามหาดอกไม้ริมทาง พูดคุยกับสถาปนิกตัวจริงที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับการต้นไม้ในบ้านและเรื่องเล่าเขียวๆ จากเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้เช่น ยานนากาศ และ Little Tree แล้วคุณจะรู้ว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกล้ตัวนั้นไม่ใช่เรื่องยาก อีกทั้งจะใส่ใจกับมันมากขึ้นในทุกที่ที่คุณไป

tags : polkadot lover