0
250.-
buy now 225.-
#abooker 213.-

THE LAST HERO

10

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

11 x 16 192 pages

ในสมัยที่ สืบ นาคะเสถียร มีชีวิตอยู่ เขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อแก้ปัญหาการล่าสัตว์ ทำลายป่า แต่สุดท้ายระบบราชการและความไม่ใส่ใจของผู้มีอำนาจในสังคมกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ จนเขาตัดสินใจเอาชีวิตเข้าแลกกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นบนผืนป่าห้วยขาแข้ง หลายปีที่ผ่านมา มีคนสงสัยกันว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณสืบฆ่าตัวตาย และกลายเป็นวีรบุรุษในใจผู้คนจำนวนมากจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งหากจะเข้าใจเรื่องนี้ ต้องรู้จักนิสัยใจคอของคุณสืบทั้งชีวิตก่อนว่า เขาเป็นคนนิสัยแบบใด และหนังสือเล่มนี้อาจจะพอให้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้บ้าง