0
195.-
buy now 176.-
#abooker 166.-

ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง

10

โจ้บองโก้

11.5 x 16.5 cm 288 pages

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำรา มันแค่แสดงให้เราเห็นว่าภาษาไทยเป็นเรื่องสนุกชวนสงสัยน่าค้นหาและเกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันอย่างไร

รวมคอลัมน์ 'ปรู๊ฟจัด' 'กาลคำหนึ่ง' 'ควิซมาก' จาก นิตยสารดิจิทัลรายสัปดาห์ Monday

tags : โจ้บองโก้