0
185.-
buy now 167.-
#abooker 157.-

เราจะมีชีวิตที่ดี

10

ภาณุมาศ ทองธนากุล

10.5 x 17 cm 224 pages

หลังจากจุดคำถามต่อชีวิตและการงานขึ้นในใจผู้อ่านด้วย การลาออกครั้งสุดท้าย คราวนี้ภานุมาศจะพาเราสำรวจลึกลงไปในชีวิต เพราะนอกจากความฝันและการงานแล้ว ยังมีเรื่องของความรักและครอบครัวที่เป็นปัจจัยสำคัญอยู่ด้วย เราจะมุ่งไปสู่ความฝันและประสบความสำเร็จอย่างไร โดยนำพาคนที่เรารักไปด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบให้คุณ

tag: ภาณุมาศ ทองธนากุล