0
395.-
buy now 355.-
#abooker 335.-

ดินแดนแสนดอกไม้ (ปกแข็ง)

0

ทรงกลด บางยี่ขัน

หนังสือชุดไตรภาคของ ทรงกลด บางยี่ขัน อันประกอบไปด้วย ต้นไม้ใต้โลก ดอกไม้ใต้โลก และ ต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์ ทั้งหมดเป็นหนังสือที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องเล่าและข้อมูลความรู้ที่แสดงความปรารถนาดีต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ เป็นเรื่องราวเล็กๆง่ายๆ ที่ทำให้เห็นว่า อย่างไรซะ โลกนี้ก็ยังน่าอยู่