0
220.-
buy now 198.-
#abooker 187.-

EVERYDAY STORY

10

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

11.5 x 16.5 cm 216 pages

สมุดบันทึกเรื่องราวในวันต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยวันสุขสันต์และวันยอดแย่อย่างที่ทุกคนมี

บางเหตุการณ์ บางจังหวะ อาจพ้องรูปพ้องเสียงกับเรื่องราวของเราอย่างน่าประหลาดใจ

และบางเรื่องราวที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง กลับตอบคำถามในใจของเราได้อย่างชัดเจน

เพราะวงศ์ทนงไม่เคยปล่อยให้วันหนึ่งวันผ่านไปโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน

และทำให้วันที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้

กลายเป็นวันแห่งการทบทวนเรื่องราวในทุกๆ วันของเราได้เป็นอย่างดี

tags : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์