0
355.-
buy now 320.-
#abooker 302.-

Beautiful Solitude

10

Jimmy Liao

17 x 20 cm 176 pages

หลังจากป่วย

ผมไม่ได้วาดรูปเลยเป็นเวลานานมาก

จนกระทั่งเมื่อหยิบปากกาขึ้นมาเริ่มวาดใหม่

ไม่ว่าจะเป็นฉากครื้นเครงแค่ไหน

เมื่ออยู่ใต้ลายเส้นของผม

ก็กลายเป็นภาพเปลี่ยวเหงาไปเสียหมด

tags : Jimmy Liao