0
295.-
buy now 100.-
#abooker 100.-

VINTAGE Veemake

10

ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์

15 x 19 cm 168 pages

หนังสือเล่มนี้จะมาชวนทุกคนหวนรำลึกถึงแฟชั่นวันวานตามวิถีทางของคนรุ่นใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้รื้อเสื้อผ้าเก่ามาเย็บ ปะ ตัด ร้อย จนแปลง ร่างเป็นเสื้อผ้าใหม่พร้อมใส่ไม่หลงยุคทั้งหมด 19 ชิ้น พร้อมด้วยแพตเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้ารีเมกท้ายเล่ม

tags : ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์