0
235.-
buy now 212.-
#abooker 200.-

วันพรุ่งนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว

10

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

12.5 x 18.5 cm 240 pages

หากเทคโนโลยีคือส่วนขยายของร่างกายมนุษย์
และอินเทอร์เน็ตคือส่วนขยายของสมอง

การเข้าถึงอนาคตในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่เกิดขึ้นในบางที่ ผ่านบางทาง และกับบางคนเท่านั้นเอง

tags : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล