0
235.-
buy now 212.-
#abooker 200.-

พุทโธ่

10

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

12.5 x 16.5 cm 224 pages

รวบรวม 16 ข่าวเหมือนจะพุทธในสังคมเมืองพุทธ ที่น่าอุทานว่า พุทโธ่!
ทั้งการไหว้ควายสองหัว ขอหวยจิ้งจกสองหาง แก้บนข้างทางด้วยม้าลาย ฯลฯ
มาต่อเติมเนื้อหาแบบพุทโธในลีลาหยิกแกมหยอก แบบคุยเล่นๆ แต่รู้จริงๆ
พร้อมชักชวนให้เปลี่ยนวลี ‘ไม่เชื่ออย่าลบหลู่’ เป็น ‘ไม่เชื่อต้องพิสูจน์’
โดยอาจารย์ผู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ทิ้งลายความโหดมันฮาแบบสะใจวัยรุ่น

เพราะ พุทธ แปลว่า รู้ หากเราอยู่อย่างไม่รู้ เราจะพูดได้อย่างไร ว่าเราเป็นเมืองพุทธ

tags : ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์