0
225.-
buy now 203.-
#abooker 191.-

มนุษย์ยืนอยู่บนปลา

10

โลเล

12.5 x 16.5 cm 152 pages

ตัวหนังสือของโลเลก็เหมือนลายเส้นของเขา
คือมีสไตล์ของตัวเองมีเรื่องราวของตัวเอง
มีไวยากรณ์ของตัวเอง
มีจังหวะชีพจรของตัวเอง
และมีชีวิตจิตใจของตัวเอง

tags : โลเล