0
595.-
buy now 535.-
#abooker 505.-

Capital O

10

ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์

17 x 24 cm 320 pages

โอ-ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ น่าจะเป็นนักทำภาพประกอบที่รับงานหลากหลายที่สุดคนหนึ่ง
ตลอดสิบกว่าปีในวิถีของศิลปิน เขาสะสมผลงานเอาไว้มากมาย หลากสไตล์ และหลายวงการ
ทุกเรื่องราวและบทเรียนส่วนตัวที่เขาได้รับจากการทำงานแต่ละชิ้น
ถูกจับมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างพิถีพิถัน
แทบจะเรียกได้ว่าเป็นนิทรรศการขนาดพกพา ที่เราเชื่อว่า
ในทุกๆ หน้าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักทำภาพประกอบรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี

tags : ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์