0
220.-
buy now 198.-
#abooker 187.-

NO MORE NO LESS

20

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

ความสมบูรณ์ของหนังสือประมาณ 80%

หนังสือที่รวบรวมถ้อยคำ ความคิด และ quote ที่วงศ์ทนงได้จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บวกกับทวีตจำนวนหนึ่งจากทวิตเตอร์ @wongthanong พร้อมทั้งความเรียงสั้นๆ เพิ่มเติมเพื่อขยายความให้เข้าใจแต่ละถ้อยคำมากยิ่งขึ้น