0
235.-
buy now 212.-
#abooker 200.-

ลาวและนาย

10

อนุสรณ์ สนะพันธุ​

1 คัน 2 คน 14 วัน 1,450 กิโลเมตร
สู่ประเทศบ้านพี่เมืองน้อง
ท่องไปในหนทางสายธรรมชาติ
พบกับมิตรภาพระหว่างทาง
ด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ขี่ไปจ่ายตลาด
แต่พวกเขาดันลากยาวไปถึงลาวเหนือ

บันทึกการเดินทางสไตล์สะบายดี ของสองหนุ่มเซอร์กับมอเตอร์ไซค์แม่บ้านหนึ่งคัน