0
buy now 100.-
#abooker 100.-

Human Ride 10

10

Human Ride ฉบับนี้ ทรงกลด บางยี่ขัน ออกเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ดินแดนที่อุดมไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับจักรยาน ทั้งเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อน จนถึงทิศทางการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับจักรยานซึ่งกำลังจะมุ่งไปในอนาคต

หลากหลายบทสนทนากับนักปั่นในประเทศนี้ทำให้เราได้รู้ว่า สหราชอาณาจักรก็เป็นอีกประเทศที่เพิ่งหันมาสนับสนุนจักรยานอย่างจริงจังเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว พร้อมๆ กับเมืองอย่างโตเกียว สิงคโปร์ ไทเป และกรุงเทพฯ

ตอนนี้ที่นี่เต็มไปด้วยแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับจักรยานที่โด่งดังระดับโลก เมืองจักรยานที่น่าสนใจ และเส้นทางจักรยานสวยๆ ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ จนน่าจะตั้งชื่อเล่นได้ว่า 'สหราชอาณาจักรยาน'