0
245.-
buy now 220.-
#abooker 208.-

Greenland Skylight

10

คัมภีร์ สรวมศิริ

12.5x18.5 272 pages

"ผมเชื่อว่าการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่ใช่เพื่อให้เราแค่เอาไว้แรเงาประเทศที่เคยไปในแอพพลิเคชัน หรือปักหมุดอีกสักอันเพิ่มลงในแผนที่ แต่มันเปลี่ยนเราไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และผมเชื่อว่าเราจะไม่มีวันเหมือนเดิม"

การเดินทางครั้งใหม่ของ หมอเก๋อ-คัมภีร์ สรวมศิริ (หิมาลัยต้องใช้หูฟัง) ที่คราวนี้ไม่ได้ไปรักษาใคร แต่ไปตามหาแสงสีเขียววูบไหวในดินแดนสีขาวที่ชื่อว่ากรีนแลนด์