0
225.-
buy now 203.-
#abooker 191.-

ดอก รัก

0

ตินกานต์

ถ้าคุณอยากเข้าใจผู้หญิง...

10 เรื่องราวแห่งความรักของสตรีผู้มีนามเป็นดอกไม้ สะท้อนอารมณ์และความฝันใฝ่ในหัวใจผู้หญิง ความรัก ความแค้น ความใคร่ ความเดียวดายไร้ที่มา...

ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าความใด ทุกอารมณ์อันซับซ้อน ละเอียดอ่อน รุนแรง แน่นหนัก และละมุนละไม ทั้งหมดนั่นคือเธอ คือผู้หญิง คือดอกไม้ ดื่มกินแสงแดดเจิดจ้าและราตรีอันลี้ลับ

10 เรื่องสั้นโดยตินกานต์ เขียนสําหรับผู้หญิงทุกคน และใจทุกดวงที่เคยรักพวกเธอ

บรรณาธิการเล่ม: ชมพูนุท ดีประวัติ

ออกแบบปก: KANITP.

ออกแบบรูปเล่ม: KANITP.

ภาพประกอบ: WHITE HAT.