0
250.-
buy now 225.-
#abooker 213.-

A DREAM TO DIE FOR

10

11.5 x 16.5 cm 240 pages

ชีวิตในโรงเรียนธุรกิจระดับโลกเป็นอย่างไร
ทำยังไงถึงจะมีเพื่อนสนิทเป็นคนอเมริกัน
หางานในอเมริกายากกว่าที่ไทยแค่ไหน
อยากทำงานบริษัทสตาร์ทอัพใน Silicon Valley มีหนทางไหม
และเมื่อสมัครงานไปถึง 3,000 ครั้งแล้วล้มเหลวทุกครั้ง
ต้องสู้ต่อและพัฒนาตัวเองอย่างไรถึงจะได้งานในฝัน
หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ